VILLA_BAMBLE_5

Vår villa i Bamble i Telemark har vært under planlegging i nærmere ett år. Med rammetillatelse fra kommunen vil vi nå gå igang med detaljprosjekt med sikt på byggestart sent 2016.