Hytte Femunden

Gjenbruk og tilpasning til eksisterende laftebygg

Prosjektinfo

 • Sted: Femunden, Røros
 • Prosjektår: 2015
 • Prosjekt: Fritidsbolig
 • Status: Ferdigstilt
 • Areal (BRA) 85 m2
 • Byggherre: Privat
 • Entreprenør: Martin Røsand

Publisert

 • Detail (DE)
 • La Biennale di Venezia 2016
 • Nordic Style (Gestalten pub.)
 • Hide & Seek (Gestalten pub.)
 • Arkitektur N (NO)
 • Legno Archittetura (IT)
 • Vision (CH)
 • Woodplanet (KO)
 • Arhitext (RO)
 • Archdaily
 • Domus
 • Ignant
 • Architecture Norway

Beskrivelse

 • Hytten ligger i nordenden av Femunden, ca. 40 km sørøst for verdensarvstedet Røros i Sør-Trøndelag. Tomten ligger rett i utkanten av Femundsmarka nasjonalpark, en del av de største sammenhengende villmarksområder i Skandinavia.
 • Prosjektet er en ombygging og gjenbruksprosjekt. Opprinnelig bestod eiendommen av to mindre tømmerkasser, koblet sammen med en forbindelse i bindingsverk til én funksjonell enhet. Begge de opprinnelige tømmerkassene er på ca 15 m2 grunnflate hvor den eldste er fra slutten av 18-tallet. Den nyere tømmerkassen er en kopi av denne, laftet av forrige eier som et selvbyggerprosjekt. Tidlig i prossesen ble det forankret å gjenbruke disse to strukturene.
 • I prosjektet er de opprinnelige volumene reposisjonert og sammenstilt med et nytt laftebygg. I den nye delen er det benyttet samme lafteteknikk, og benyttet tømmer av samme dimensjoner, i et volum av tilsvarende bredde og høyde.
 • Planen er organisert i to overlappende akser. I nord- og østenden av hver akse er de opprinnelige tømmerkassene plassert. I andre enden mot syd og vest er det nye laftebygget innpasset. De tre volumene har fått et sammenhengende tak. Taket danner et overbygd uterom mellom volumene.
 • For å minimere inngrepet er hytta punktfundamentert og tømmerkassene er satt på et utkragende dekke, ca. 50 cm over terreng. Dette er gjort for å kunne beholde mest mulig vegetasjon inntil huskroppen. Dekket beskytter vegetasjon mot slitasje og trekker bygget visuelt inn i omgivelsene. Takutstikket er på ca. 1 meter og i flukt med det utkragende dekket. Taket er trukket ut for å gi rause overbygde situasjoner rundt hele hytta.
 • Taktekkingen består av en kombinasjon av sinuskurvede stålplater og tilsvarende korrugerte lysplater. Lysplatene er benyttet i relasjon til lysåpninger og ved det overbygde arealet mellom tømmerkassene. Lysplatene gir gode lysforhold inne til tross for den betydelige utkragingen. De transparente platene gir samtidig lys til de overbygde uterommene.
 • Det nye tømmervolumet består av to fløyer forbundet via gangen med direkte adkomst fra det overbygde uterommet. I aksen nord-syd ligger soverom og stue/kjøkken med en tilsynelatende endeløs utsikt sydover Femunden. I fløyen mot vest er de mindre rommene organisert med bad, badstu, teknisk rom og do. De opprinnelige tømmerkassene har fått ny bruk som anneks/gjesterom og uthus/vedskjul.
 • Møblene er i hovedsak integrert i bygget, hvor laft er forlenget til å danne vanger for kjøkken, brisker, senger, skap og hyller.
 • Materialmessig er hytta en sammenstilling grovt tømmer og treverk mot bølgeblikk og dører/vinduer av aluminium. Et arkitektonisk mål har vært å lage en harmonisk sammenstilling mellom det grove/tradisjonelle mot det mer presise/moderne. Ønsket har vært lage et prosjekt hvor arkitekturen oppleves udiskutabelt moderne men samtidig er tydelig tradisjonelt forankret.