Villa i Bamble

Planlagt byggestart høst 2017

Prosjektinfo

 • Sted: Stathelle, Telemark
 • Prosjektår: 2016
 • Prosjekt: Enebolig
 • Status: Byggestart 2017
 • Areal (BRA): 320 m2
 • Byggherre: Privat
 • Entreprenør: -

Beskrivelse

 • Eneboligen ligger flott beliggende øverst i et nyetablert boligområde. Tomten har en generøs utstrekning og fremstår som en ren naturtomt bestående av flere ulike terrengtypologier. Tomten avgrenser boligbebyggelsen mot skogen sydover, mot nord faller bratt og gir en spektakulær utsikt mot fjorden. Mot øst er fjell i dagen. Mot syd møter tomten relativt tett skog hvor også eiendommen grenser til regulerte kulturminner.
 • Byggherre har helt fra starten av planleggingen formulert et sterkt ønske om å bevare naturkvalitetene på tomten og prosjektet er utviklet med tanke på å minimere inngrep og fotavtrykk i terrenget. Ved planlegging av en relativt stor enebolig har det vært avgjørende å plassere volumet nennsomt og presist for å unngå store terrenginngrep. Prosjektet er planlagt med utkragende hovedplan plassert på en inntrekt base. Dette minimerer det direkte fotavtrykket. Grunnplanet er utformet for å tilpasse seg det eksisterende terrenget. Hovedplanet berører ikke terrenget, men kobler seg til de naturlige høydene i terrenget via utkragende terrasser.
 • Eneboligen vil bestå av to plan, hvor hovedadkomst er i terrengnivå i underetasje. Bebyggelsen er brutt ned i 4 fløyer for å bryte et potensielt stort volum ned i mindre deler, samtidig som fløyene kobler huset til de ulike delene av tomta. I enden av hver gavl etableres uteplasser i tilknytning til de innvendige rommene.
 • Prosjektet har en moderne utforming, med flatt tak og variert bygningsgeometri. Husets planløsning og utforming springer ut av tomtens beskaffenhet og er et konkret forsøk på å forbinde en variert topografi uten å gjøre store terrenginngrep. Huset forbinder tomten. Vindusfelt er samlet i stor grad som horisontale bånd for å maksimere utsikten i synshøyde.