«På sidelinjen»

Bidrag til utstillingen "Commoning Kits" i samarbeid med Vardehaugen Arkitekter

Prosjektinfo:

 • Sted: Form/Design Center
 • Prosjektår: 2017
 • Prosjekt: Utstillingsbidrag
 • Status: Ferdigstilt
 • Kurator: Kjellander Sjøberg Arkitekter
 • Team: Aslak Krogness Haanshuus, Anna Forslöw, Håkon Matre Aasarød (Vardehaugen), Magnus Kvalheim (Vardehaugen)

Publisert/utstilt

 • Form/Design Center (SE)

Beskrivelse

 • Den organiserte idretten er godt innarbeidet som en naturlig del av vårt samfunnet. Med sine oppmålte
 • baner, regler og konvensjoner, skaper den tydelige rammer for fysisk aktivitet og en bedre folkehelse.
 • Men idrettens virkelige mirakel utspiller seg ikke ute på sportsbanene: 
 • Den skjer på sidelinjen.
 • Her står naboer skulder mot skulder. Her stopper tilfeldig forbipasserende opp. Her selger foreldre
 • vafler og kaffe. Noen forelsker seg. Ideer oppstår. Foreninger stiftes. Nye relasjoner skapes.
 • Det er i frivillighetsarbeidet og i livet rundt banene at idrettens viktigste egenskap ligger. I en kort
 • periode oppstår et rom hvor mennesker møtes og utfører noe sammen, uavhengig av hvem de er og
 • hvor de kommer fra. 
 • Slike møtesteder skaper samhold. Forskning viser at opplevelsen av tilhørighet er langt mer knyttet til
 • nabolag, fritid og frivillighet. Derfor er det viktig at vi flytter fokus fra selve idrettsanleggene og over til
 • det livet som utspiller seg rundt dem, når nye tettsteder skal utvikles.
 • Vårt innspill til utstillingen ”Commoning kits” søker å utforske nettopp dette. 
 • Vi har laget en serie urbane verktøy som kombinerer aktiviteten på sidelinjen med andre behov og
 • kvaliteter man kan finne i et typiske skandinavisk nabolag: 
 • Dette kan være et fotballmål som også kan benyttes som en scene, et utkikkspunkt eller en
 • bussholdeplass. Det kan være et tribuneskur som også rommer et stativ til grønnsaksbutikken og en
 • uteservering for den lokale på den andre siden av gaten. I en trang bakgård kan det være et behov for
 • en tribune, samtidig som naboene også trenger et sted å samles til fester og møter. Det kan være små
 • lyskilder som i tillegg til å lyse opp en skatepark også kombineres med vannfontener og små urbane
 • urtehager.
 • Intervensjonene er planlagt utført som byggesett i enkelt reisverk og punktfundament, slik at de lett
 • kan bygges i fellesskap med enkle redskaper og beskjedent budsjett.