Kompetanse

Aslak Haanshuus Arkitekter AS har sentral godkjenning, tiltaksklasse 2 hos Direktoratet for byggkvalitet (DiBK). Kontoret er medlem av Arkitektbedriftene og benytter kvalitetsystemet MAKS for kvalitetsikring av all prosjektering. Daglig leder er medlem av Norske Arkitekters Landsforbund (NAL) og kontoret er også registrert Wildcardbedrift hos NAL.

Omtale

AHAAs arbeider får bred omtale. Prosjekter er publisert i ledende norske fagmagasiner
og i internasjonale tidskrifter og bøker. Arbeider er også utstilt ved Nasjonalmuseet for
Arkitektur og Venezia-biennalen i 2016.

Oppdragsgivere

Aslak Haanshuus Arkitekter AS har bred erfaring med både private og offentlige oppdrag og med samarbeid med private organisasjoner og stiftelser.