«På sidelinjen»

Hvordan kan idrett bidra til bedre byliv? Et utstillingsbidrag i samarbeid med Vardehaugen AS.

Team Aslak Haanshuus, Håkon Aasarød, Anna Forslöw, Mangus Kvalheim  ·    Form/Design Center, Malmø  ·  Utstilt 2017  ·  Kurator Kjellander Sjøberg Arkitekter