AHAA har fått i oppdrag å gjøre en mulighetsstudie for en tilpasset fortetting av en sentral del av Røros sentrum. Mer om prosjektet kommer vår 2018.