Infill i Proviangården, Røros

 

AHAA arbeider med et utfordrende infill-prosjekt i hjertet av Røros sentrum. Prosjektet re-etablerer deler av bygningsmassen som tidligere stod mot Lorentz Lossius gate i Proviantården. Prosjektet innebærer en tett prosess med byantikvar, antikvarene i Sør-Trøndelag fylkeskommune og Riksantikvarens representanter. Etter planen skal prosjektet ha byggestart våren 2018.