Aslak Haanshuus Arkitekter

Røros/Oslo

AHAA er en arkitektpraksis med kontor på Røros og i Oslo. AHAA har oppdrag flere steder i Norge og i utlandet og kontorets arbeider er bredt omtalt og utstilt – publisert i lang rekke internasjonale tidsskrifter og utstilt ved Nasjonalmuseet for Arkitektur.

Kontoret har bred erfaring innen småhus, eneboliger, hytter, interiør og utstillingsarkitektur.

AHAA har også arbeidet mye med utvikling av ny arkitektur i møte med antikvariske og historiske kontekster. Kontoret har spesiell interesse for hvordan moderne arkitektur kan fungere i sammenheng med historiske bygningsmiljøer og verneverdige bygninger.

Aslak Krogness Haanshuus

Sivilarkitekt, eier og daglig leder

Aslak er utdannet Master i Arkitektur fra Arkitekthøgskolen i Oslo 2005 og har studier i landskapsarkitektur ved Norges miljø- og biovitenskaplige Universitet, i  tillegg til samfunnsvitenskaplige studier ved Universitet i Tromsø.

Yrkeserfaring  er fra Jensen & Skodvin Arkitekter i perioden 2005- 2006 med spesielt ansvar for Tautra Mariakloster i byggefase.

Stiftet Huus og Heim Arkitektur AS i 2006 som en av to partnere, et selskap som han drev frem til 2011 som daglig leder.

Aslak har bred erfaring innen miljøvennlig boligplanlegging, eneboliger, hytter, interiør og utstillingsarkitektur og har arbeidet med flere prosjekter i regi av Nasjonale Turistveger.

Epost: ah@ahaa.no
Mobil: (+47) 970 21 815
CV Aslak Krogness Haanshuus 

Sylwia Jurak

Master i Arkitektur, arkitekt

Sylwia er utdannet Master i Arkitektur fra Lublin University of Technology i 2013. Hun har arbeidet for AHAA siden 2015 og har spesielt ansvar for BIM og detaljprosjektering på kontoret. Sylwia arbeider hos AHAA på Røros.

 

Epost: sj@ahaa.no
Mobil: (+47) 998 96 819

Anna Maria Elisabet Forslöw

Praktikant

Anna er ansatt som praktikant hos AHAA for 2017. Anna er ferdig med bachelorgraden i arkitektur ved Arkitekthøgskolen i Oslo og vil fortsette med sin masterudannelse etter endt praksisperiode hos AHAA. Anna arbeider hos AHAA i Oslo.

 Sara Kamilla Wik (2015/2016)

Master i Arkitektur, arkitekt/fjelltraniee

Sara Kamilla Wik arbeidet i 2015/2016 hos AHAA som arkitekt med ansvar for både mulighetsstudier, konseptutvikling for boliger og hytter samt innredningsprosjekter.

Sara kommer fra Dalarna i Sverige og flyttet til Trondheim for å ta en femårig masterutdanning innen arkitektur som hun fullført våren 2015. Før hun begynte hos AHAA har hun erfaring som arkitekt fra blant annet Asplan Viak.